Hoe voorkom je dat ggz-patiënten door het slikken van antipsychotica en andere medicatie ernstige lichamelijke problemen ontwikkelen, zoals diabetes, overgewicht of hart- en vaatziekten? Bij de invoering van het veiligheidsmanagementsysteem zette Reinier van Arkel vorig jaar onder meer een breed samengestelde ‘werkgroep somatische en psychiatrische comorbiditeit’ op. Deze werkgroep ontwikkelde een stappenplan, dat teams van verschillende afdelingen kunnen gaan gebruiken om dit probleem op een vergelijkbare manier aan te pakken. Met een lichamelijke screening aan het begin van een behandeling en een regelmatige follow-up daarna. Door het stappenplan te volgen, werken de zorgverleners automatisch volgens geldende richtlijnen. Een toelichting van Henriette Oomen – voorzitter van de werkgroep – en psychiater Peter Martens, allebei werkzaam op de afdeling voor psychotische stoornissen.

Print Friendly, PDF & Email