V&VN legt in een zogenoemde explanimation, een getekend filmpje, uit wat de rol is van de beroepsvereniging bij de hervorming in de langdurige zorg. V&VN-directeur Helma Zijlstra heeft de voice over ingesproken.

Helma Zijlstra vertelt wat de hervormingen betekenen voor verpleegkundigen en verzorgenden. Het vraagt om een andere houding: van zorgen voor naar zorgen dat. Daar zijn goed opgeleide verpleegkundigen en verzorgenden voor nodig. Verzorgenden IG krijgen te maken met complexe zorg. Dat vergt andere en nieuwe competenties. V&VN werkt daarom aan scholing.

Ook legt Helma Zijlstra uit hoe V&VN beleid bijstuurt als het niet in het belang is van leden niet-leden. Zo is het V&VN gelukt om de ‘knip’ in de wijkverpleging – scheiding tussen het sociale domein en lijfsgebonden zorg – te voorkomen.

Print Friendly, PDF & Email