In één klap vindt binnenkort een gigantische operatie plaats die op 1 januari haar beslag moet krijgen: de overheveling van langdurige zorg, jeugdzorg en werk van het Rijk naar de circa 400 gemeenten. De langdurige zorg wordt straks deels geregeld in de nieuwe Wmo.

Oud-staatssecretaris Ross-van Dorp (CDA) wil dat gemeenten zich onderling gaan vergelijken op kwaliteit. En dat die gegevens openbaar worden. Want verschillen zijn niet erg, zegt Ross die aan de wieg stond van de Wmo. Maar het moet niet te gek worden: “Als in de ene gemeente iedereen happy is, en in de andere gemeente is het allemaal narigheid, dan weet je dat de wettelijke plicht om zorg te organiseren niet goed wordt nageleefd. Je kunt bekijken hoe tevreden bewoners en gemeenten zijn, en dat kan je dan mooi publiceren.” Het doel is dat de slechte scoorders het beter gaan doen. Als gemeenten kennis delen en zorgen dat ze hun zaakjes op orde hebben, wordt de ongelijkheid uiteindelijk toch minder.

Print Friendly, PDF & Email