Zorgaanbieders zijn druk doende met de contractering van de zorg voor 2016. Uit de Financiële Zorgthermometer van Finance Ideas blijkt dat zorginstellingen verwachten dat zij in 2016 minder contracteerruimte hebben dan dit jaar. Ruim driekwart van de instellingen verwacht wel een meerjarig contract af te kunnen sluiten. Aanbieders van langdurige zorg willen massaal inzetten op de mogelijkheid om met zorgkantoren tarief- en volumeafspraken te maken voor 2 jaar.

Bron: Zorgaanbieders aan de slag met contractering 2016

Print Friendly, PDF & Email