In het kader van de decentralisaties van de overheid zijn in bijna alle Nederlandse gemeenten sociale teams ingericht. Hoewel de basis op orde is blijkt uit onderzoek van BMC dat nog niet alle doelstellingen behaald worden, en dat aan bepaalde aspecten nog nauwelijks invulling is gegeven. Op basis van het onderzoek, gehouden onder meer dan 50 gemeenten, doet BMC zeven observaties om gemeenten te helpen op hun pad naar goed functionerende sociale teams.

Bron: Zeven observaties bij uitvoeringspraktijk sociale teams

Print Friendly, PDF & Email