Er plegen onnodig veel patiënten zelfmoord die worden behandeld in een ggz-instelling. Dat komt onder meer doordat de hulpverleners in die instellingen onvoldoende geschoold zijn om patiënten met zelfmoordgedachten te behandelen. Dat zegt hoogleraar klinische psychologie Ad Kerkhof vanavond in het tv-programma Zembla. Volgens Kerkhof durven verpleegkundigen en ander ggz-personeel vaak niet met patiënten over zelfdoding te praten. Er rust een taboe op.

Bron: ‘Zelfmoord in ggz vaak vermijdbaar’

Print Friendly, PDF & Email