Sinds februari dit jaar biedt Yulius Intensive Home Treatment (IHT): klinische zorg in een vertrouwde thuissituatie voor volwassen met acute ernstige psychiatrische problematiek. En het loopt storm. Het aantal aanmeldingen neemt fors toe.

Robert Visser, teamleider IHT: ‘Met IHT kunnen we snel de juiste zorg inzetten, waarbij de vraag van de cliënt centraal staat.’ Met de nieuwe zorgvorm IHT krijgen mensen in crisis voor een korte periode klinische zorg thuis, in afwachting van een opname of juist om opname te voorkomen. Het gaat om cliënten ouder dan 22 jaar met ernstige psychiatrische problemen, waarbij het verlies van zelfredzaamheid en een klinische opname dreigt. In de vertrouwde thuisomgeving krijgen zij dezelfde zorg als in een kliniek, met dagelijkse bezoeken of meerdere bezoeken per dag. Korte lijnen ‘Met IHT kunnen we vlug zorg inzetten’, vertelt Visser. ‘We werken intensief samen met de kliniek. Afstemmen en korte lijnen, daar draait het om.’ Het interdisciplinaire IHT-team bestaat uit 12 tot 15 personen, met onder meer een psychiater, verpleegkundig specialist, spw-er, maatschappelijk werker, verpleegkundige en een ervaringsdeskundige. Na aanmelding door een verwijzer beoordeelt het team of een cliënt in aanmerking komt voor IHT. Tot die tijd blijft de verwijzer verantwoordelijk voor zijn cliënt. Contra-indicaties zijn ernstige verslaving, ernstige agressie en verstandelijke beperking.

Extra team

IHT loopt als een trein en het aantal aanmeldingen neemt toe. Visser: ‘We draaien nu ruim een half jaar, met succes. Het gaat zo goed dat we volgend jaar met een tweede team gaan starten.’ Het extra team moet de toenemende vraag opvangen en de reistijd van het team verkleinen. ‘We werken in een groot gebied rondom Dordrecht en Gorinchem. Met een tweede team kunnen we het werk in de regio beter verdelen en dat scheelt tijd. Ook gaan we het zorg- en activiteitenaanbod in het weekend uitbreiden.’ Daarnaast zal Yulius volgend jaar een onderzoek starten naar de effectiviteit van IHT.

Convenant Yulius en politie

Verwarde personen die zijn meegenomen door de politie, hoeven voor een beoordeling niet meer een politiecel in. Zij kunnen direct beoordeeld worden door specialisten bij Yulius. Een samenwerkingsverband tussen Yulius en Politie Rotterdam-Rijnmond maakt dit mogelijk, in navolging van het landelijke convenant tussen GGZ en politie. Het gaat hierbij om ernstig verwarde personen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen, die geen strafbaar feit hebben gepleegd en niet onder invloed zijn. Voor beoordeling schakelt de politie direct de expertise in van een verpleegkundige en een psychiater. Zo wordt voorkomen dat verwarde personen onterecht in een politiecel belanden en krijgen zij sneller begeleiding en behandeling.

Print Friendly, PDF & Email