Vanaf volgend jaar moeten mensen bij hun gemeente aankloppen voor ondersteuning. Gemeenten moeten de betrokken mensen hiervan goed op de hoogte stellen. Om gemeenten hierbij te helpen, stuurden negen landelijke cliëntenorganisaties deze week een gezamenlijke brief aan de Wmo-wethouders en Wmo-raden. Daarin doen ze aanbevelingen voor de gemeentelijke voorlichtingscampagnes. De cliëntenorganisaties baseren hun aanbevelingen op dedigitale raadpleging Zorg naar gemeenten.

Bron: Wethouders krijgen tips voor communicatie met cliënten

Print Friendly, PDF & Email