Psychiatrische patiënten tegen hun zin behandelen in hun eigen woon­kamer. Het kan door de nieuwe Wet verplichte ggz. De Tweede Kamer ging dinsdag akkoord met een wetswijziging. Door de nieuwe wet hoeven patiënten niet opgenomen te worden om ze gedwongen te behandelen. De focus is verschoven van opname naar behandeling. Dat is een vooruitgang, want patiënten hebben meestal meer baat bij behandeling dan bij een opname. Dat zegt Jeroen Zoeteman, psychiater en manager behandelzaken van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam in het Parool.

In theorie kunnen psychiaters vanaf 1 juli 2018 – de beoogde ingangs­datum van de wet – iemand gedwongen behandelen in zijn eigen huis. “In de praktijk echter zal het vaker voorkomen dat de psycholance iemand naar de kliniek brengt voor een prik,” aldus Zoeteman. “Zo werkt een soortgelijke wet in Noorwegen en Engeland ook. Dat is beter dan iemand thuis met geweld behandelen.”

De rol van de familie en andere betrokkenen wordt ook stevig verankerd in de nieuwe wet. Bij gedwongen behandeling wordt de familie verplicht geconsulteerd.

Vorige week wees de Tweede Kamer een gedwongen observatiemaatregel nog af. Mensen met een stoornis maar zonder duidelijk gevaar voor zichzelf of hun omgeving zouden drie dagen ter observatie mogen worden opgenomen in een kliniek.

Print Friendly, PDF & Email