De KNMP waarschuwt dat er valse recepten in omloop kunnen zijn waarbij het BIG-nummer van een huisarts of specialist wordt misbruikt. Dit op basis van meldingen van apothekers uit Utrecht. KNMP bracht op 20 november de waarschuwing reeds naar buiten, echter nu pas wordt de waarschuwing blijkbaar door nieuwsredacties opgepikt.

Door de valse recepten in omloop bestaat het gevaar dat patiënten ten onrechte medicijnen meekrijgen die bijvoorbeeld een verslavende werking hebben, zoals opiaten en slaap- en kalmeringsmiddelen. Ook kan het gaan om middelen tegen ADHD.

Meldingen apothekers Utrecht
De KNMP komt op basis van meldingen van apothekers in de stad Utrecht tot deze waarschuwing. Dergelijke valse recepten zijn, ondanks zeer nauwkeurige controle door de apotheek, nauwelijks van echte recepten te onderscheiden.

De KNMP roept apothekers daarom op extra zorgvuldig te zijn in de volgende gevallen:

-U behandelt een recept voor opiaten, benzodiazepinen en/of ADHD-middelen;
-Een patiënt biedt een recept aan van een arts die bij uw apotheek niet bekend is;
-Het recept is van een bij de apotheek bekende arts, maar het gaat om opvallend grote hoeveelheden;
-De patiënt is bij de apotheek niet bekend en komt medicijnen voor zichzelf afhalen in een van de hierboven genoemde categorieën;
-Een onbekend persoon komt in de apotheek medicijnen in de genoemde categorieën afhalen voor een andere patiënt;
-Het voorgeschreven middel strookt niet met het specialisme van de arts.
-Advies bij twijfel over echtheid recept

Als apotheker voert u standaard scherpe controles uit om de echtheid van een recept te verifiëren. Het kan voorkomen dat er bij u twijfel over de echtheid blijft bestaan, maar er geen duidelijke reden is om geen medicijnen af te geven. In dat geval raadt de KNMP u aan een kleinere dosering af te geven en daarna alsnog een extra verificatie uit te voeren.

Wanneer er inderdaad sprake is van een vals recept, raadt de KNMP apothekers aan hiervan aangifte te doen bij de politie en melding te maken bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De KNMP heeft inmiddels zelf ook al de IGZ op de hoogte gesteld van het risico op misbruik van BIG-gegevens van artsen.

Handel bij het vermoeden van vervalste recepten volgens het daarvoor bestaande protocol van de Inspectie »

Bron: KNMP

Print Friendly, PDF & Email