Wat is er mis met een gezamenlijke ‘body of knowledge’ om vanuit te werken, om trots op te zijn èn om gefundeerd van af te wijken als je daar samen met je cliënt voor kiest? Je bent dit ten eerste aan jezelf verplicht. Zodat je scherp blijft op je eigen handelen en jezelf blijft ontwikkelen. Je bent het aan je werkgever verplicht. Als professional moet je kunnen aangeven wat je nodig hebt om de juiste hulp te kunnen bieden. En je bent het ten slotte aan je cliënten verplicht. Zij verdienen de best beschikbare zorg en hebben recht op tekst en uitleg, wanneer je samen verschillende opties bespreekt en uiteindelijk een keuze maakt.

De richtlijnen zijn van jou. Wat heb jij nodig om dat zo te voelen en om ambassadeur te worden van de richtlijnen van je eigen beroepsgroep?

Lees het blog van Karlijn Stals.

Karlijn is orthopedagoog en gepromoveerd op onderzoek naar implementatie van interventies in de jeugdzorg. Als senior adviseur/onderzoeker bij het Nederlands Jeugdinstituut maakt zij zich sterk voor het thema Vakmanschap. Zij leidt o.a. projecten rondom professionalisering, richtlijnen, na- & bijscholing, tools voor professionals en beroepscompetenties.

Print Friendly, PDF & Email