Het Informatieberaad heeft overeenstemming bereikt over de standaard zorgtaal: Snomed. Daardoor kunnen verpleegkundige en medische gegevens beter en sneller worden uitgewisseld. Dat meldt Nursing. Maar wat is Snomed en waarom deze keuze?

Beroepsvereniging V&VN heeft de afgelopen jaren gewerkt aan het standaardiseren van verpleegkundige gegevens. Dit deed het samen met brancheorganisaties van ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, ggz en ouderenzorg in het Informatieberaad van het ministerie van VWS. Gisteren heeft dit Informatieberaad definitief gekozen voor zorgtaal Snomed. Dit betekent niet dat andere classificatiesystemen verdwijnen, zegt V&VN-adviseur Renate Kieft. ‘De systemen die verpleegkundigen nu gebruiken, bijvoorbeeld Omaha in de wijkverpleging, of Nanda, kunnen gewoon blijven bestaan. Snomed zorgt dat de bestaande systemen aan elkaar gekoppeld kunnen worden.’

Snowmed, wat is het?

SNOMED CT is een internationaal, medisch terminologiestelsel en bevat een grote verzameling medische termen met hun synoniemen. De termen worden in de directe patiëntenzorg gebruikt voor de vastlegging van klachten, symptomen, omstandigheden, ziekteprocessen, interventies, diagnosen, resultaten en besluitvorming.

Zorgverleners gebruiken klinische terminologie voor de registratie van beslissingen, diagnosen of het opstellen van een behandelplan. Gebruik van SNOMED CT voor de registratie heeft de volgende voordelen:

het is een veelomvattende, wetenschappelijk gevalideerde inhoud;
het faciliteert gedetailleerde, gecodeerde vastlegging van medische gegevens;
het bevat koppelingen naar andere internationale standaarden;
het wordt in verschillende vormen in meer dan veertig landen gebruikt.

Het gebruik van SNOMED CT draagt bij aan de vermindering van administratieve lasten binnen zorginstellingen. Instituten als Nictiz en DHD (Dutch Hospital Data) werken continu aan het combineren van in gebruik zijnde stelsels voor het declareren, logistieke sturing, statistieken vanuit het medisch registreren in SNOMED CT.

SNOMED International werkt samen met wereldwijde organisaties zoals de World Health Organization (ICD10), HL7, OpenEHR, World Organization of Family Doctors (WONCA), Regenstrief (LOINC), IUPAC (chemical science), DICOM en GMDN (medical devices) voor wereldwijde harmonisatie van standaarden op het gebied van terminologie, classificaties en codestelsels.

Print Friendly, PDF & Email