De brief ging over artikel 13 (het verruimen van de mogelijkheden voor selectieve inkoop door zorgverzekeraars). V&VN heeft deze brief niet ondertekend, omdat het onderwerp onvoldoende besproken is binnen het bestuurlijk akkoord en die weg eerst bewandeld moest worden. V&VN betreurt dat het akkoord is opgezegd omdat veel vraagstukken om een oplossing vragen. Niet in de laatste plaats de veranderende rol van verpleegkundigen in de GGZ.

Bron: V&VN betreurt opzeggen akkoord GGZ

Print Friendly, PDF & Email