Uit de recent gehouden belronde langs zorgaanbieders over de voortgang van de inkoop in de Wmo is gebleken dat in sommige gemeenten de toegang tot het beschermd wonen per 1 januari 2015 nog niet geregeld is. GGZ Nederland heeft samen met de Federatie Opvang en de RIBW Alliantie een tijdelijke oplossing ontwikkeld. Dit voorstel kunnen aanbieders gebruiken in hun gesprekken met gemeenten waarbij de toegang nog niet geregeld is. VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) staan hierin positief. Gemeenten zijn over deze mogelijkheid door de VNG ook over geinformeerd, maar hebben de vrijheid om de toegang tot beschermd wonen naar eigen inzicht te regelen. Het allerbelangrijkste hierbij is dat de toegang tot beschermd wonen per 1 januari 2015 wordt gerealiseerd.

Bekijk voorstel

Print Friendly, PDF & Email