Verpleegkundig specialisten ggz (vs’en ggz) mogen sinds 1 januari 2012 psychofarmaca voorschrijven. De gevolgen van deze vorm van taakherschikking waren vooralsnog weinig onderzocht. Onderzoek bevestigt nu dat het voorschrijven van psychofarmaca door de vs’en ggz naar tevredenheid van de verschillende betrokkenen verloopt.

Middels een exploratief onderzoek (gebruikmakend van data van voorschriften door verpleegkundig specialisten, vragenlijsten naar de ervaringen van patiënten en semigestructureerde interviews met zowel psychiaters als vs’en ggz) wilden de onderzoekers inzicht geven in ervaringen met het voorschrijfgedrag van de vs’en ggz vanuit het perspectief van patiënten, psychiaters en vs’en ggz.

Tussen mei 2014 en mei 2015 werden 3542 recepten voorgeschreven door 13 vs’en ggz aan 565 unieke patiënten. Het voorschrijven van medicatie door de vs’en ggz werd vanuit de drie perspectieven van patiënten, psychiaters en verpleegkundig specialisten dus positief beoordeeld.

Vervolgonderzoek moet nog uitwijzen of er kwaliteitsverschillen zijn tussen voorschrijven door vs’en ggz of artsen.

Print Friendly, PDF & Email