Zorgaanbieders hoeven voorlopig geen zorgvraagzwaarte indicator (ZVZi) op hun declaraties te vermelden voor behandelingen in de gespecialiseerde GGZ. De NZa heeft de verplichting hiertoe in haar beleidsregels voorlopig ‘niet van toepassing’ verklaard.Deze opschorting geeft partijen de gelegenheid te zoeken naar een alternatieve aanlevering van de zorgvraagzwaarte die de privacy van cliënten beter waarborgt en deze nieuwe regeling voor te leggen aan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Bron: Voorlopig geen zorgvraagzwaarte op de factuur van gespecialiseerde GGZ

Print Friendly, PDF & Email