De VNG is een werkgroep gestart over integrale bekostiging jeugd. Gemeenten en jeugdhulporgaanbieders zijn hierin vertegenwoordigd. Eind 2015 komt de werkgroep met een eindresultaat, dat gemeenten in 2016 kunnen gebruiken voor de inkoop van de jeugdhulp die vanaf 1 januari 2017 wordt ingezet. De werkgroep staat onder voorzitterschap van Monique Peltenburg, adviseur Directeuren Sociaal domein.

Bron: VNG start werkgroep integrale bekostiging Jeugd

Print Friendly, PDF & Email