Alle vergoedingen van zorg uit het aanvullende pakket, zoals neurofeedback, worden toch vergoed. Eerder besloot de coöperatie VGZ dit voor kinderen en jeugdigden per 2015 stop te zetten vanwege de invoering van de Jeugdwet. In 2015 wordt psychische zorg uit het aanvullende pakket voor kinderen tot 18 jaar nu toch vergoed. Dit geldt alleen voor alle labels onder de coöperatie VGZ; IZA, IZA Cura, VGZ, IZZ, Univé, UMC-U, Zekur, Bewust Verzekerd.

Bron: VGZ vergoedt toch psychosociale zorg aan kinderen

Print Friendly, PDF & Email