Het NIP verzoekt samen met GGZNL, LPPGz, LVVP, MEER GGZ en NVvP de Eerste Kamer om aanpassing van artikel 13 op te schorten. De partijen zien onvoldoende grond voor aanpassing, wanneer verzekeraars niet op kwaliteit en prijs kunnen inkopen en niet wordt voldaan aan in het Bestuurlijk Akkoord gestelde voorwaarden.

Bron: Verzoek om opschorting aanpassing van artikel 13

Print Friendly, PDF & Email