Het Kenniscentrum GGZ van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft een leidraad gepubliceerd voor zorgverzekeraars aan de hand waarvan zij kunnen bepalen of een interventie al dan niet tot verzekerde zorg onder de Zvw behoort. Het gebruik van de dynamische lijst stuit bij het NIP en andere partijen op grote principiële en praktische bezwaren. Zorgverzekeraars zijn gestart met het opstellen van lijsten met interventies die in aanmerking komen voor vergoedingen vanuit de basis verzekering.

Bron: Verzekeraar zelf scheidsrechter in de beslissing over wel/niet verzekerde zorg?

Print Friendly, PDF & Email