Per 23 januari 2018 is er een nieuw verwijsoverzicht van de zorgverzekeraars gepubliceerd. Uit het nieuwe overzicht van ‘toegestane verwijzers per 2018’ blijkt dat alle zorgverzekeraars nu de physician assistant (PA) en de verpleegkundig specialist (VS) accepteren als verwijzer.

Tot voor kort werden PA’s en VS-en door een paar zorgverzekeraars nog ten onrechte als ‘verlengde arm’ van de specialist aangeduid, wat leidde tot het terugsturen van verwijzingen en onnodige bureaucratie.

Print Friendly, PDF & Email