De huisartsenpraktijk heeft in het nieuwe GGZ stelsel een nog belangrijkere rol gekregen dan voorheen. Aanbieders en verzekeraars moeten nu verder vorm geven aan de versterking van de GGZ in de huisartsenpraktijk. Het is dus een goed moment om terug te blikken op eerdere maatregelen, een stand van zaken te geven en een blik te werpen in de toekomst.

Bron: Versterking GGZ in de huisartsenpraktijk: terugblik en vooruitblik

Print Friendly, PDF & Email