De onderwijsgraad van verpleegkundig specialist verandert van Advanced Nursing Practice (MANP) naar Master of Science (MSc). Deze nieuwe regeling van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is bekendgemaakt in de Staatscourant.

Verpleegkundig specialisten die vanaf 1-1-2014 zijn afgestudeerd krijgen de nieuwe onderwijsgraad met terugwerkende kracht. Dit geldt ook voor de verpleegkundig specialist GGZ (driejarige opleidingsvariant).

Bijzonder

Het is bijzonder dat hbo-ers de internationale onderwijsgraad MSc gaan voeren. Deze graad was namelijk voorbehouden aan degenen die een universitaire master-opleiding hadden afgerond. Reden voor deze ommezwaai is volgens de minister van OCW dat deze graad in de internationale vergelijkingen beter de lading dekt,. 

“Omdat het bij verpleegkundig specialisten niet om een universitaire masteropleiding gaat, is er wel een verschil: je mag niet kiezen voor drs. voor je naam zoals bij MSc’s van de universiteit”, zegt Irma de Hoop, aspirant-bestuurslid van V&VN VS (afdeling verpleegkundig specialisten) en verpleegkundig specialist ggz.

De Hoop: “We geven geen advies voor het wel of niet voeren van de onderwijsgraad, maar als je verpleegkundig specialist bent, ben je tot nu toe automatisch ook MANP. Beiden voeren mag, maar is dubbel op. Dat geldt straks ook een beetje voor de MSc achter je naam; het zegt alleen dat je na 2014 gediplomeerd bent en het kan de indruk wekken dat het een universitaire master is.

Link naar de publicatie in de Staatscourant: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-27438.html 

Link naar het bericht op website V&VN VS: http://venvnvs.nl/2015/09/01/titulatuur-vs-verandert-van-manp-naar-msc/

Print Friendly, PDF & Email