Minister Schippers van VWS heeft het rapport ‘Over de brug; Plan van aanpak voor de behandeling, begeleiding en ondersteuning bij ernstige psychische aandoeningen’ aan de Tweede Kamer aangeboden. Het rapport beschrijft wat nodig is om goede zorg gericht op het herstel van mensen met ernstige psychische aandoeningen beschikbaar en toegankelijk te houden in een sterk veranderend zorglandschap.

Bron: Vernieuwde aanpak van zorg aan mensen met ernstige psychische aandoeningen nodig

Print Friendly, PDF & Email