Met dit rapport brengt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een advies uit aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over het verkorten van de maximum doorlooptijd van DBC in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Forensische Zorg (FZ).

Bron: Verkorting doorlooptijden prestaties GGZ en FZ

Print Friendly, PDF & Email