De maatschappij wordt in hoog tempo zo complex dat steeds meer mensen zorg en begeleiding vragen om zich staande te houden. Het aantal licht verstandelijk beperkten dat hulp nodig heeft bij alledaagse bezigheden als bankzaken of reizen met de bus is sinds de eeuwwisseling vervijfvoudigd. De zorg en begeleiding voor 166 duizend licht en zwaar verstandelijk gehandicapten kost nu jaarlijks ongeveer 7 miljard euro. Dit schrijft de Volkskrant op basis het rapport Verstandelijke beperking in perspectief  van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat vandaag verschijnt. Klik hier voor het persbericht.

Tendens in stijgende uitgaven aan zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Al jaren achtereen nemen de uitgaven aan zorg voor mensen met een verstandelijke beperking sterk toe. Deze kostenstijging is met name het gevolg van een toegenomen vraag naar zorg en niet zozeer van gestegen kostprijzen. De mensen die zorg vragen zijn veranderd. Waren dat voorheen vooral mensen met een matige of ernstige verstandelijke beperking (met een IQ lager dan 50), nu doen vooral mensen met een lichte verstandelijke beperking (IQ tussen 50 en 69) en zwakbegaafden (IQ tussen 70 en 85 en problemen in de sociale redzaamheid) steeds vaker een beroep op zorg. De vraag is hoe dat komt. Om dat te achterhalen heeft het SCP voor dit rapport verscheidene experts op het terrein van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking gevraagd naar hun ervaringen, inzichten en ideeën over het toegenomen beroep op zorg. Deze publicatie (en klik hier voor bijlagen) beschrijft de bevindingen van deze experts en draagt daarmee bij aan de discussie over de oorzaken van de groei en hoe die te beïnvloeden is.

Print Friendly, PDF & Email