LEEUWARDEN – In Friesland zitten veel mensen aan de antidepressiva. Er worden ook veel antipsychotica gebruikt. Het gebruik van antidepressiva ligt in Friesland flink boven het landelijk gemiddelde. In 2013 waren er per 1000 verzekerden 67 mensen die deze medicijnen slikten. Het nationaal gemiddelde lag op 59 per 1000. Dit blijkt uit de Zorgatlas van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Bron: Veel Friezen slikken antidepressiva

Print Friendly, PDF & Email