Een kwart van aan valproaat-blootgestelde kinderen blijkt een belangrijke geboorteafwijking of verminderd IQ te hebben.  Daarnaast is er een verband tussen valproaat en een verhoogd risico op autisme spectrum stoornissen en autisme. Dit heeft Dr. Kimford Meador gemeld op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Academy of Neurology. De resultaten komen uit een langer lopende studie, waarbij neurologische uitkomsten worden gemeten bij 311 kinderen van wie de moeder valproaat, fenytoïne, carbamazepine of lamotrigine slikte voor epilepsie tijdens de zwangerschap.

De bevindingen bevestigen hoe gevaarlijk het anti-epilepticum kan zijn voor een ​​foetus in ontwikkeling, vooral onmdat er zelfs sprake is van een verhoogd risico met lage doses valproaat, zei Dr Meador van Stanford (Calif.) University.

“Ik denk dat we nog niet eens alle risico’s die er zijn duidelijk hebben,” zei hij. Wat hij heel duidelijk benadrukte is dat valproaat nooit mag worden voorgeschreven aan een vrouw die een zwangerschap plant en nooit, tenzij absoluut noodzakelijk, aan een vrouw in de vruchtbare leeftijd.

Valproaat wordt ook vaak gebruikt voor depressie en behandeling van migraine. (PsyNed)

Bron: Medstat/Clinical Psychiatry

Print Friendly, PDF & Email