Er is nog maar weinig tijd: op 1 januari 2015 moet de transitie in zorg en welzijn voltooid zijn. De opgave is dus groot voor zorgorganisaties, corporaties en gemeenten. Lokaal dient het ingevuld te worden: wonen met zorg voor de groeiende groep ouderen die thuis zal blijven wonen. Maar ook de huisvesting en dienstverlening voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking. USP en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg onderzoeken de stand van zaken. Wat is uw inschatting: lukt het op tijd om wonen, zorg en welzijn regionaal en lokaal goed te verankeren?

Uw mening

Laat ook uw mening horen door het invullen van een online vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 10 minuten.

De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd op 27 november 2014 tijdens de Bestuurdersbijeenkomst ‘Wonen en zorg lokaal verankeren’.

Print Friendly, PDF & Email