Als eerste Nederlandse GGZ-organisatie heeft GGZ Noord-Holland-Noord een A-rating ontvangen van Amerikaanse kredietbeoordelaar Fitch Ratings.

Jos Brinkmann, lid raad van bestuur van GGZ Noord-Holland-Noord (GGZ NHN) legt de nadruk op de voordelen van de hoge waardering: ‘De A-rating is een mooie bevestiging van de keuzes die wij hebben gemaakt. Het financiële voordeel dat de A-rating oplevert stelt ons in staat om belangrijke investeringen te doen in het moderniseren van de geestelijke gezondheidszorg. Dit richt zich bijvoorbeeld op zorginnovatie, het organiseren van GGZ in de wijk of cliëntgebonden nieuwbouw.’

De A-rating laat zien dat GGZ NHN een gezonde onderneming is. De risico’s voor financiers zijn beperkt. Hierdoor zijn er financiële voordelen te behalen, bijvoorbeeld lagere risico-opslagen bij banken. Daarnaast wordt het aantrekken van financiering bij institutionele beleggers als pensioenfondsen, verzekeraars en de Europese Investeringsbank mogelijk. GGZ NHN is daarmee minder gebonden aan de grote Nederlandse banken bij herfinanciering of het aantrekken van kapitaal voor investeringen in innovaties en nieuw- en verbouwprojecten ten behoeve van cliënten.

Sterke positie

De hoge rating wordt door Fitch Ratings gemotiveerd met het argument dat GGZ NHN een leidende aanbieder van geestelijke gezondheidszorg is. GGZ NHN heeft een stevige positie in haar werkgebied. De financiële positie van GGZ NHN is sterk, er worden structureel goede financiële resultaten geboekt, en dit wordt ook voor de komende jaren verwacht. GGZ NHN voldoet ruimschoots aan de solvabiliteitseisen van banken en heeft een gezonde liquiditeitspositie. Op het gebied van governance en management wordt GGZ NHN eveneens positief beoordeeld.

‘De GGZ-sector is complex. De uiteenlopende bekostiging door verschillende partijen, en de gereguleerde markwerking maken de bedrijfsvoering een uitdaging. Ik ben er trots op dat onze organisatie daar een goed antwoord op heeft, en ben er van overtuigd dat dit bijdraagt aan de kwaliteit van zorg en de betrouwbaarheid van onze organisatie.’ Aldus Brinkmann.

Aanleiding voor de beoordeling

Door banken wordt de zorg, en specifiek de GGZ, steeds meer als risicosector gezien. Het gevolg hiervan is dat kredieten beperkt worden, dat er veel verantwoording wordt gevraagd met administratieve lasten tot gevolg en dat eisen voor financiële sturing aangescherpt worden. Ook zijn de mogelijkheden om bij de grote Nederlandse banken financiering te krijgen beperkt, omdat banken de zorgportefeuille liever afbouwen dan uitbreiden. Voorts stellen financiers als zorgverzekeraars, gemeenten en het ministerie van Veiligheid en Justitie steeds hogere eisen aan de financiële huishouding van GGZ organisaties.

GGZ NHN heeft met de A-rating een sterke uitgangspositie om haar strategische doelen te realiseren. Deze richten zich zonder uitzondering op het nóg beter uitvoeren van het bestaansrecht van de organisatie: het herstel van cliënten.

Print Friendly, PDF & Email