Minister Schippers (VWS) laat de Tweede Kamer weten dat zij de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden. De vragen gaan over de toename van euthanasie bij psychiatrisch patiënten via de levenseindekliniek.

Bron: Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over de toename van euthanasie bij psychiatrisch patiënten via de Levenseindekliniek

Print Friendly, PDF & Email