6 november 2014 De Tweede Kamer besprak op 3 november de inkoop van jeugdhulp door gemeenten. Er is zorg over de betrouwbaarheid van cijfers en gegevens, die gemeenten al dan niet hebben. Ook de datum waarop de contracten zijn getekend was een punt van zorg. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) legde uit dat de cijfers gebaseerd zijn op het recentst bekende jaar 2012 en daarna geïndexeerd. Als die schattingen te veel verschillen met de gegevens van zorgaanbieders wordt er overlegd en geanalyseerd.

Bron: Tweede Kamerdebat over gemeentelijke inkoop jeugd

Print Friendly, PDF & Email