In 2015 zal de Transitie Jeugd plaatsvinden. Recent zijn daarover berichten verschenen die niet vrolijk stemmen: de meeste gemeenten zijn nog niet goed voorbereid, met name als het de inkoop betreft van specialistische zorg. De transitie betreft niet alleen de jeugdzorg, maar in het zelfde proces wordt ook de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) voor jeugdigen uit de zorgverzekeringswet overgeheveld naar de gemeenten.

Bron: Transitie GGZ voor jongeren is gevaarlijk

Print Friendly, PDF & Email