Sinds januari 2015 worden jeugdhulpaanbieders door de gemeenten uitbetaald. Jeugdhulpverleners mogen op basis van hun geheimhoudingsplicht echter geen persoonsgegevens aan de gemeente verstrekken. Op haar beurt heeft de gemeente gegevens nodig om de verleende zorg te kunnen controleren en vergoeden. Om dit op te lossen heeft het kabinet een tijdelijke regeling gemaakt, die terecht tot veel vragen en bezorgdheid leidt.

Bron: Tijdelijke Regeling Jeugdwet: KNMG vindt zorgen over privacy terecht

Print Friendly, PDF & Email