Door een verslaving kun je vastlopen in het dagelijks leven. De app The Journey-Verslaving geeft een route zodat iemand leert weer zijn eigen veerkracht terug te vinden of te vergroten. Die route geeft de app-gebruiker inzicht in hoe hij zich voelt, welke alledaagse situaties voor spanning zorgen en hoe om te gaan met spanningen. De app-gebruiker kan zelf dingen toevoegen aan die route om de eigen gemoedstoestand te verbeteren. Deze app vergroot de zelfredzaamheid. Brijder is de eerste instelling die het gebruik bij cliënten gaat stimuleren. 

Via The Journey-Verslaving app krijgen gebruikers inzicht in hoe zij zich voelen, welke alledaagse situaties voor spanning zorgen en leren zij met spanning om te gaan. Hoe meer herkenning, hoe meer controle. Ook kunnen zij zelf acties toevoegen aan de app om de gemoedstoestand te verbeteren, bijvoorbeeld  in de vorm van mooie foto’s, grappige filmpjes of muziekfragmenten. Een virtuele coach kan daarbij helpen. Hiermee bevordert de app de zelfredzaamheid van de gebruiker.

Persoonlijke doelen

Naast inzicht in gemoedstoestanden, biedt de The Journey-Verslaving de gebruiker ook de mogelijkheid om zijn persoonlijke doelen in te vullen en wat hij denkt daarvoor nodig te hebben om deze te bereiken.

Hiermee biedt The Journey-Verslaving app gebruikers in het kort:

  • inzicht in welke situaties en prikkels voor spanning zorgen
  • inzicht in wat helpt als zij zich gespannen voelende mogelijkheid om persoonlijke doelen te stellen
  • begeleiding bij het maken van een actieplan om doelen te behalenoverzicht in één oogopslag. Zo weten gebruikers precies wat zij allemaal al hebben bereikt.

De app is ondersteunend tijdens de behandeling en helpt na de behandeling om met lastige momenten om te gaan.

Breed inzetbaar

Iedereen kan The Journey-Verslaving gebruiken! Of je jong of oud bent, wel of niet in behandeling bij een verslavingszorginstelling. De app is te downloaden voor €1,99 in zowel de Play Store als de App Store. Patiënten die in behandeling zijn bij een ggz instelling die werkt met The Journey-Verslaving krijgen een activeringscode waarmee ze de app gratis tot hun beschikking hebben.

The Journey is ontwikkeld door de coöperatie Mental Wealth. Hierin nemen deel:  ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals van de verslavingszorginstellingen Brijder, Iriszorg, Antes en VNN en de gamedesigner RANJ. De app wordt gerealiseerd en gefinancierd door CZ.

Print Friendly, PDF & Email