The Dark Horse is weer zo’n publieksfilm die volle zalen trekt. Het is een film over Potini een getalenteerd snelschaker, met een psychiatrische stoornis. De film volgt Potini, na ontslag uit een psychiatrische inrichting. Hij geeft zijn leven richting door jongeren te leren schaken. Cliff Curtis speelt als Genesis op meesterlijke manier het leven na van Potini, zie voor een uitgebreide recensie http://cult.thepostonline.nl/2015/05/13/grootse-formulefilm/.


De combinatie van publieksfilms en verbeelding van mensen en behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg roept bij hulpverleners en bestuurders uiteenlopende reacties op. Nog steeds lopen sommigen rood aan als de film One flew over the cuckoo’s nest of The Joker ter sprake komt. Anderen denken eerder aan Beautiful Mind of de TV serie Homeland. Daarin  komt met meer betrokkenheid en begrip het soms ingewikkelde, vaak intrigerende  leven met psychische problemen in beeld.


Een film moet vooral boeiend zijn, indruk maken envermaken. En een publieksfilm moet allereerst volle zalen trekken. Lijkt me. Daarom spelen mannen en vrouwen met opvallende belevenissen en interessante gedachten, idealen of (helden)daden zo vaak een hoofdrol. Dat is een voor de hand liggende reden om over mensen met psychische of vermeende psychische problemen een film te maken.  Dat doet Hollywood al tientallen jaren. Deze films zijn niet bedoeld om evenwichtige informatie over psychische problemen te geven. Net zo min als thrillers evenwichtige informatie geven over politie, het werk van echte rechercheurs of rechters. 


Boeiende films laten tegelijkertijd niet na om beelden of informatie na te laten. Wie zijn of haar informatie over mensen en behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg laat bepalen door films zal nooit een reëel beeld krijgen. Maar het gaat te ver om films, ook publieksfilms, verantwoordelijk te maken voor het onevenwichtige beeld dat ‘het publiek’ nog steeds heeft. Een beeld dat nog steeds meer gerelateerd is aan ‘geweld’, ‘agressie’, ‘problemen’, dan ‘herstel’, ‘rehabilitatie’ en het leiden van een zo ‘normaal mogelijk’ leven met een mentale stoornis.


Er zijn, ook in Nederland, veel initiatieven om juist met gebruik van publieksfilms  wel zinvolle informatie en voorlichting te gevenUtrecht, Amsterdam en sinds kort Nijmegen kennen Psychoanalyse en Film. Dat is een samenwerking tussen Het Ketelhuis, Louis HartlooperComplex, LUX Nijmegen, de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse, het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap en de Gelderse Vereniging voor Psychoanalytici. Tot twee keer per jaar draaien levert dat op basis van een gekozen thema een filmcyclus op. Toeschouwers (in Utrecht altijd bijna volle zalen) kijken naar de film en psychoanalytici geven voor- of achteraf achtergrondinformatie. En er is altijd  discussie tussen inleider en mensen uit de zaal https://www.facebook.com/PsychoanalyseEnFilm.


Twente  kent al tien jaar Cinementaalhttp://www.cinementaal.nlCinementaal wil de beeldvorming over psychische (on)gezondheid  beïnvloeden. Dat doen hulpverleners, bestuurders en filmprogrammeurs ook door filmavonden met een thema te organiseren. Ook hier een lezing en nagesprek onder leiding van een ter zake kundige hulpverlener. Bioscopen als Concordia in Enschede, Filmhuis Hengelo en Filmhuis Oldenzaal werken hier graag aan mee. In ’s Hertogenbosch organiseren Ruud Feijen en zijn collega Bastiaan Oele (psychiaters) regelmatig een filmcyclus. Ook zij denken dat het bewust worden van de beeldvorming over de psychiatrie kan helpen de vooroordelen te bestrijden.


The dark horse is niet alleen een aantrekkelijke publieksfilm. De film is ook geschikt voor hulpverleners om achtergrondinformatie te geven aan het publiek. Onder meer over de rol van medicijntrouw of het belang of een voorbeeldfiguur in de opvoedingDe film inspireert ook om succesvol te leven met psychische problemen. Zo kunnen hulpverleners op een aantrekkelijke manier zelf beeld- en meningsvorming positief beïnvloeden. Bestuurders moeten daarbij wel helpen met geld en tijdscompensatie. Wie neemt deze film in een cyclus op?


Meer voorbeelden van films, waarin mensen met psychische problematiek of hulpverleners een rol spelen, vind je op: 


© Martin van ‘t Klooster voor Psychiatrie Nederland

 

Print Friendly, PDF & Email