Recent is een nieuwe OM aanwijzing gepubliceerd. Deze aanwijzing geeft regels voor het vorderen van TBS bij vreemdelingen. Bij vreemdelingen ten aanzien van wie vaststaat of aannemelijk is dat zij niet rechtmatig in Nederland kunnen verblijven na afloop van de maatregel tot terbeschikkingstelling (TBS) wordt afgezien van het vorderen van TBS, mits dat gelet op het belang van de veiligheid van de samenleving verantwoord is. Als bij deze vreemdelingen toch een TBS-maatregel aangewezen is, dan zal dat in de regel een TBS met verpleging van overheidswege zijn. Tevens geeft deze aanwijzing regels voor de executie van de TBS bij vreemdelingen. Uitgangspunt bij de executie van TBS bij vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf is dat, waar mogelijk, wordt ingezet op een snelle en veilige repatriëring naar het land van herkomst.

FPC wordt geadviseerd bij twijfel over de verblijfsstatus van een tbs-gestelde vroegtijdig contact op te nemen met de IND.

Print Friendly, PDF & Email