SUÏCIDE | Prognose van herhaalde suïcidepoging afhankelijk van diagnose én gebruikte methode: http://t.co/1FW5VLPnH4 

(inlog: lecto/12345))

Bron: Lectoraat_GGZ – Jaap van der Stel

Print Friendly, PDF & Email