Op peildatum 1 juli 2015 is het budget dat verzekeraars hebben vrijgespeeld door substitutie in de medisch specialistische zorg € 48,9 miljoen en in de GGZ €14,9 miljoen. Hiervan hebben verzekeraars € 24,9 miljoen vanuit de medisch specialistische zorg en € 8,3 miljoen vanuit de GGZ geïnvesteerd in de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg om de substitutie vorm te kunnen geven. Hoe het overige geld is ingezet is niet bekend.

Bron: Substitutie in GGZ levert in 2015 waarschijnlijk 6,6 miljoen op

Print Friendly, PDF & Email