Het Trimbos-instituut voert, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), een strategische verkenning uit naar een brede opschaling van e-mental health in de huisartsenzorg. MotivatieBrede toepassing van e-health in de zorg blijft vaak achter, terwijl e-health juist onderdeel moet worden van de reguliere zorgverlening.

Bron: Strategische verkenning naar opschaling e-mental health in de huisartsenzorg

Print Friendly, PDF & Email