Het is van groot belang dat er op zeer korte termijn een oplossing komt voor de privacy problematiek in de Jeugdwet. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) heeft in verschillende brieven aangegeven dat er geen grondslag is in de jeugdwet voor gegevensuitwisseling ten behoeve van de facturatie en declaratie van jeugdhulp. Om dit probleem op te lossen is een Veegwet in de maak. Tot die tijd is een tijdelijke ministeriële regeling noodzakelijk.

Bron: Stand van zaken tijdelijke ministeriële regeling Jeugdwet

Print Friendly, PDF & Email