Om zelfdoding onder agenten tegen te gaan, komen er speciale, geïsoleerde opvangplekken voor politiemensen in psychische nood. Agenten weigeren nu soms psychische hulp, omdat ze niet tussen patiënten willen belanden die ze zelf van de straat hebben geplukt. In de speciale voorziening wordt het politiepersoneel gescheiden van de andere patiënten.

De Nationale Politie onderhandelt met drie ggz-instellingen over een speciale ‘politiebedvoorziening’. Uit recent onderzoek blijkt dat meerdere agenten zelfmoord pleegden nadat ze gebrekkige zorg hadden gekregen. Jaarlijks maken ongeveer zeven agenten een einde aan hun leven.

Bijna de helft van de politiemensen die zelfmoord plegen, doet dat met het dienstwapen. Het blijkt vrij eenvoudig om buiten werktijd een pistool op te halen bij het politiebureau. In de loop van dit jaar komt de politie daarom met duidelijkere regels over het innemen en teruggeven van dienstwapens bij signalen van psychische nood.

Agenten die naar de reguliere geestelijke gezondheidszorg stappen, voelen zich vaak onbegrepen door hulpverleners. 

,,Gelet op de kosten, worden politiemensen nu vaak naar psychologen en psychiaters gestuurd die nog niet zo lang zijn afgestudeerd”, zegt Geert Priem, voorzitter van politievakbond ANPV. ,,Zij hebben geen flauw idee hoe het is om bijvoorbeeld in een loop van een pistool te kijken of een wapen vast te houden.”

Print Friendly, PDF & Email