Een artikel in het Financieel Dagblad beweert dat slecht management de oorzaak is van de benarde financiële positie van ggz instellingen. Stephan Valk, lid van de Raad van Bestuur van de Parnassiagroep, nodigt de auteurs uit om een dagje mee te lopen en dan een artikel te schrijven.

De risico’s zitten niet in de langlopende zorginhoudelijke ontwikkelingen die we al jaren geleden hebben ingezet. Deze vernieuwen de ggz waardoor deze wereldwijd voorop loopt in kennis, kunde en toepassing. Het risico ontstaat door een versplintering van de zorg in verschillende contracten met heel veel administratieve eisen, waardoor er heel veel geld gaat zitten in het exact voldoen aan deze vaak onnodige bepalingen.

We zijn geen koekjesfabriek, kunnen niet voorspellen per contract hoeveel verzekerden er zullen komen. Als er minder zijn dan bedacht hoeft de financier niet te betalen. Als er meer verwezen worden dan verwacht moeten we op ons knieën voor extra vergoeding. Onnodige regels die de risico’s veel te veel neerleggen bij de instelling. Ook een in de benchmark goed presterende en grote aanbieder als de Parnassia Groep kan dit niet zelf voorkomen. Dat heet marktmacht van de financiers.

Waar valt echt de winst te behalen?!

Zie een rapport enkele jaren geleden van VWS, verzekeraars en GGZ Nederland naar aanleiding van het bestuurlijk akkoord.

Een economisch bureau concludeert dat we in de ggz gezamenlijk 500 mln (van de 5 miljard) uitgeven aan onnodige administratieve lasten! Dat zorgt echt voor een uitholling van de kwaliteit en kwantiteit van zorg die we kunnen leveren.

Print Friendly, PDF & Email