GGZ-instellingen en psychiatrische ziekenhuisafdelingen zijn verplicht hun ROM-resultaten (Routine Outcome Monitoring) aan te leveren bij de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Dit gaat om gestandaardiseerde vragenlijsten waarmee de kwaliteit van de behandeling gemeten wordt. Voor de afdeling Psychiatrie van het UMC Utrecht heeft de ROM-oplossing van ChipSoft geholpen met een efficiëntere ROM-aanlevering en meer inzicht in de voortgang.

Lees volledige artikel

Print Friendly, PDF & Email