Op 10 december van 10.00 -” 23.00 uur behandelt de Tweede Kamer Commissie van SZW de Wet banenafspraak en de quotumheffing arbeidsbeperkten. Ieder(in), Landelijk Platform GGz, MEE Nederland en tal van andere (maatschappelijke en cliënten)organisaties hebben een brief aan de Kamer gestuurd waarin ze hun zorgen uiten over de omschrijving van de doelgroep voor de banenafspraak en de quotumheffing.

Bron: Quotum heeft grove vormfout

Print Friendly, PDF & Email