De Statenfractie van de PvdA is bezorgd over de sluiting van de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) in Terneuzen en Vlissingen. De partij wil van Gedeputeerde Staten weten of het ziekenhuis in Goes alle Zeeuwse patiënten kan opvangen en behandelingen. De PvdA vraagt zich af of de provincie de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg in de nieuwe situatie kan garanderen. Ook zet de partij vraagtekens bij de bereikbaarheid van de PAAZ in Goes voor Zeeuwse patiënten.

Bron: PvdA Zeeland bezorgd over psychiatrische hulp na sluiten PAAZ

Print Friendly, PDF & Email