Onder psychologen is nog steeds veel onduidelijkheid over de bekostiging van zorg in het jeugddomein. Meer dan driekwart van de aanbieders maakt zich zorgen of de geleverde zorg wel vergoed wordt. Dit blijkt uit een enquête die het NIP heeft gehouden onder vrijgevestigden in de ggz. Het rapport van dit onderzoek is nu beschikbaar.

Bron: Psychologen maken zich zorgen of de kosten van jeugd-ggz wel worden vergoed

Print Friendly, PDF & Email