Er zou een wachtlijst zijn voor psychiatrisch patiënten bij de Levenseindekliniek. 

Een verzoek tot euthanasie voor deze groep patiënten moet door psychiaters beoordeeld worden, maar het lukt niet om alle verzoeken te behandelen. Het gevolg is een wachtlijst van bijna honderd psychiatrische patiënten. De Levenseindekliniek roept de ggz op om meer psychiaters vrij te maken voor de begeleiding van euthanasieverzoeken.

Arts minder bereid tot euthanasie bij psychische klachten

In februari jongstleden bleek al uit onderzoek van het VUMC onder 1500 artsen dat minstens 60 procent van de artsen zegt zich moeilijk te kunnen voorstellen een euthanasieverzoek in te willigen wanneer het gaat om een psychiatrische aandoening, dementie of lijden aan het leven. Cliënten moeten daarom op tijd deze optie bespreken.

Hoewel 86 procent van de artsen het denkbaar vindt om een euthanasiewens uit te voeren, verandert dit percentage drastisch als de achterliggende reden van psychische aard is. De bereidwilligheid van de artsen zakt bij het lijden aan een psychiatrische aandoening naar 34 procent, bij beginnende dementie naar 40 procent en bij gevorderde dementie naar 29. Wanneer het gaat om lijden aan het leven wil 27 procent het verzoek inwilligen.

Bron: diverse

Print Friendly, PDF & Email