Veel prostituees die uit het vak willen stappen, hebben daar moeite mee. Een deel van de problemen is te verklaren door mogelijke psychosociale problemen en verslavingen. Prostituees hebben echter ook vaak heel praktische problemen zoals het missen van een woning en inkomsten. Ook hebben veel prostituees een gat in hun CV, wat het solliciteren moeilijk maakt. Het Rups begeleidingstraject heeft aandacht voor zaken die stoppen met het werk blokkeren.

RUPS, het regionaal uitstapprogramma voor prostituees is deze zomer van start gegaan. Het doel van het project is om prostituees die daar behoefte aan hebben, te ondersteunen bij het stoppen met dit werk en te helpen bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Prostituees uit Zeeland en West-Brabant kunnen aan Rups deelnemen.

Bron: GGD West Brabant

Print Friendly, PDF & Email