Heshu Abdullah-Koolmees heeft promotie-onderzoek gedaan naar de farmaceutische zorg voor psychiatrische patiënten. Het promotietraject is uitgevoerd als samenwerking tussen de ziekenhuisapotheek van Altrecht, Brocacef Ziekenhuisfarmacie en de afdeling Farmaco-epidemiologie & Klinische Farmacologie van de Universiteit Utrecht. Op woensdag 29 april promoveert zij bij de Universiteit Utrecht.

Psychiatrische aandoeningen komen vaak voor en hebben een grote invloed op de gezondheid en kwaliteit van leven. Psychiatrische patiënten krijgen naast een vorm van therapeutische behandeling vaak medicijnen zoals antipsychotica en antidepressiva. Daarnaast hebben psychiatrische patiënten soms lichamelijke aandoeningen, waarvoor ze behandeld moeten worden. De continuïteit van zowel psychiatrische als lichamelijke farmaceutische zorg vraagt bijzondere aandacht, omdat deze aandoeningen vaak chronisch zijn. Het is daarom van belang om te weten welke factoren samenhangen met discontinuïteit van medicatie (onderbreken of stoppen) om de zorg hierop af te kunnen stemmen.

Conclusies
De resultaten van de onderzoeken in het proefschrift laten zien dat opgenomen psychiatrische patiënten veel somatische geneesmiddelen gebruiken.
Ook blijken zowel opname als ontslag vaak samen te gaan met discontinuïteit (onderbreken/stoppen) in het gebruik van psychiatrische en somatische geneesmiddelen.
Aangezien patiënten met psychotische en bipolaire aandoeningen vaak opnieuw worden opgenomen, is ook gekeken naar de relatie tussen continuïteit van het gebruik van antipsychotica voor de psychiatrische aandoening en het risico op heropname in een psychiatrisch ziekenhuis. Heropname in deze groep patiënten kan volgens Heshu Abdullah-Koolmees het beste worden voorspeld door de combinatie van patiënt-, ziekte- en geneesmiddelkarakteristieken. Daarnaast moet volgens haar ook gekeken worden naar de attitude van de patiënten met betrekking tot geneesmiddelengebruik en moet worden geluisterd naar inschattingen van de zorgverleners.

Aanbevelingen
De farmaceutische zorg van psychiatrische patiënten is complex door transities in de zorg en betrokkenheid van meerdere zorgverleners uit zowel eerste als tweede lijn. Er is ruimte voor verbetering van de continuïteit van de farmaceutische patiëntenzorg. Heshu beveelt aan om de farmaceutische patiëntenzorg te organiseren in een integrale multidisciplinaire setting met betrokkenheid van alle 1e- en 2e lijns zorgverleners. Daarnaast moeten patiënten bewust worden gemaakt van hun eigen verantwoordelijkheid en worden betrokken in hun eigen farmaceutische zorg.

Promotie
Geïnteresseerden zijn van harte welkom de openbare verdediging van het proefschrift bij te wonen op woensdag 29 april, 14.30 uur in het Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht.

Bron: Altrecht

Print Friendly, PDF & Email